Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

3802 6dbf
Reposted fromgrobson grobson viasoko soko

June 12 2019

5636 d110 500
jak w tym komiksie, o ali: "świetny preformens, taki prześmiewczy"
warsaw, 2019-06-07, the warsaw hub scrapper (still not finished) is on fire and people got free show
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahindsight hindsight
Nie masz być perfekcyjna, masz być prawdziwa.
— Bedoes
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth vialoveistrue loveistrue
1600 a209
5776 4cb9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialoveistrue loveistrue
I nigdy nikomu ani niczemu nie oddawaj całej siebie. Zostaw choć kawałek na własność, żebyś miała do czego doszywać, jak Ci resztę wyszarpią. Ta rada dotyczy głównie serca.
— J. Lesiak - Ja,Bona
Reposted fromniemoc niemoc viapchamtensyf pchamtensyf
I nigdy nikomu ani niczemu nie oddawaj całej siebie. Zostaw choć kawałek na własność, żebyś miała do czego doszywać, jak Ci resztę wyszarpią. Ta rada dotyczy głównie serca.
— J. Lesiak - Ja,Bona
Reposted fromniemoc niemoc viapchamtensyf pchamtensyf
Bóg stworzył mężczyzn właśnie takich, gdyż zdecydowanie potrzebujemy, żeby oni tacy byli. Tak, mężczyzna jest niebezpieczny. Tak jak skalpel. Może zranić albo uratować komuś życie. Nie sprawisz, żeby stał się bezpieczny, przytępiając go. Musisz oddać go w ręce kogoś, kto wie, co się z nim robi.
— John Eldredge – Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy
Reposted fromzielono zielono viaanotherwaytodie anotherwaytodie

October 27 2018

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea vialoveistrue loveistrue
3173 f2ad
Atelophobia
Reposted fromjasminum jasminum viaoll oll
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć

October 17 2018

Skoro jest tak świetnie, dlaczego nie jest dobrze?

— Ignacy Karpowicz "Balladyny i romanse"
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viabadblood badblood

October 12 2018

Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viareniferowa reniferowa

July 16 2018

(...) najlepiej jest jednak dążyć do tego, by wybrać właściwego mężczyznę. Takiego, który potrafi cię przejrzeć i wciąż jest zafascynowany. Widzi cię w ostrym świetle, co często jest wspaniałe, ale równie często zawstydzające. Wydaje mi się, że to ma największą wartość - zaufać komuś do końca. Mężczyźnie, który cię słucha, obserwuje z miłością, zawsze jest blisko. A jednocześnie mówi: "Nie wyobrażaj sobie, że będę od ciebie uzależniony". Tak wygląda prawdziwa równość w relacji. Ktoś daje ci miłość i wyrozumiałość, ale nie jest uległy.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015

July 09 2018

7424 21d3 500
Chainsaw art
Reposted fromtgs tgs viakjuik kjuik
Uczucie miłości nie wybiera miejsca, ani czasu, ni perspektywy, pozycji społecznej i wieku. Pojawia się najzwyczajniej rozpalone wielkim żarem, płynącym z duszy człowieka.
— Uziel Mora
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy

June 27 2018

2238 1f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatalarcio talarcio
Co roku nieświadomie mijamy rocznicę naszej przyszłej śmierci.
— variable soup
Reposted fromwezsplyn wezsplyn viamoai moai

June 26 2018

Moje największe szczęście to twoje szczęście.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl