Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

3208 f811
Reposted frommywonderland mywonderland viaeeeyes eeeyes
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja viafutureiscoming futureiscoming

May 11 2017

To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo.
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Reposted from3freya 3freya viatereseek tereseek
5920 d89a 500
6119 b3f4 500

May 01 2017

8545 495c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMerrry98 Merrry98

April 10 2017

3361 c8d2
Reposted fromgraysen graysen viaLucidesEye LucidesEye
3268 3099
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajethra jethra

March 31 2017

Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Dziewczynę (faceta) Twojego krótkiego życia może Ci zabrać przełom hormonalny, nieszczęśliwy wypadek, każda z chorób opisana u Szczeklika (prawie pięć tysięcy stron w dwóch tomach), katastrofa naturalna lub zwyczajny pech, a Ty zamiast spijać z niej (niego) każdą kroplę amylazy, ekstazą rozrywać neurony, wzrokiem wywoływać skurcze krezki, to ty siedzisz jak jakiś chuj i patrzysz jak Ci życie spierdala.
Reposted fromyanek yanek viagdziejestola gdziejestola

March 30 2017

Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul vialittlemouse littlemouse

March 29 2017

6713 9d13
Reposted fromnezavisan nezavisan viagoszko goszko
8010 578e
Reposted fromistsoeasy istsoeasy viakama1110 kama1110
8335 3d38 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialittlefool littlefool

March 26 2017

To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.

March 24 2017

2475 7315

dawwwwfactory:

Bunny Corgi!

Reposted fromtron tron vialadies-warriors ladies-warriors
6665 99d2
Reposted fromimradioactive imradioactive viainvisibile invisibile
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainvisibile invisibile

March 20 2017

1349 eacd 500
Tajemnica długowieczności z roku 1934.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl