Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

2475 7315

dawwwwfactory:

Bunny Corgi!

Reposted fromtron tron vialadies-warriors ladies-warriors
6665 99d2
Reposted fromimradioactive imradioactive viainvisibile invisibile
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainvisibile invisibile

March 20 2017

1349 eacd 500
Tajemnica długowieczności z roku 1934.
2854 4ed6
Reposted fromskrzacik skrzacik viaikari ikari
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Reposted frombluuu bluuu viahomczi homczi
1825 8d05
Reposted fromdailylife dailylife viamirabilia mirabilia
9950 e162
Myślę, że największym komplementem dla faceta od jego kobiety jest to, gdy ona przyznaje, że chce by on był ojcem jej dzieci. Gdy chce mieć pociechy, które będą miały jego, najcudowniejsze na świecie, oczy, wielkie serce i nerwy ze stali.
— kocham jak szalona 190317
Reposted fromalmostlover almostlover viaMonasi Monasi

March 14 2017

Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.

March 13 2017

8941 15f9 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
8941 15f9 500
Reposted fromtosiaa tosiaa
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaaanetaxx aanetaxx
2599 9f05
Reposted fromscorpix scorpix viapotrzask potrzask

March 09 2017

4251 7a9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialatusek latusek
3815 c838
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viacyna cyna

March 06 2017

Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl